2η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων INTERREG IPA CBC “GREECE-ALBANIA 2014-2020”

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής 14/10/2016
Ημερομηνία Δημοσίευσης
13/06/2016
Πρόγραμμα
INTERREG IPA CBC “GREECE-ALBANIA 2014-2020”
Ερευνητική Περιοχή
[:el]Απασχόληση[:en]Employment
[:el]Ενέργεια[:en]Energy
[:el]Επιστήμες Μηχανικού[:en]Engineering
[:el]Κοινωνική και οικονομική συνοχή και πολιτισμική ανάπτυξη[:en]Social and economic cohesion and cultural development
[:el]Μεταφορές[:en]Transportation
[:el]Οικονομία [:en]Economy
[:el]Οικονομία - Επιχειρήσεις - Βιομηχανία - Τουρισμός[:en]Economy - Business - Industry - Tourism
[:el]Περιβάλλον[:en]Environment
[:el]Τοπική ανάπτυξη[:en]Local development
Αρμόδιος Φορέας
Υπηρεσία Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία»
Δικαιούχοι
[:el]Νομικά Πρόσωπα[:en]Legal Entities
Προϋπολογισμός
13.782.817,00 €

Ανακοινώθηκε από την Υπηρεσία την Ειδική Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» η νέα παράταση της προθεσμίας υποβολής για τη 2η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του προγράμματος INTERREG IPA CBC “GREECE-ALBANIA 2014-2020” έως τις 14/10/2016.

Σχετική ανακοίνωση: http://www.interreg.gr/en/programmes/bilateral-cooperation-programmes/greece-albania/76-english/news/bilateral-cooperation/greece-albania/950-greece-albania-new-extension-of-the-submission-deadline-for-the-2nd-call-for-proposals.html

Ανακοινώθηκε η παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προτάσεων της 2ης Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων INTERREG IPA CBC “GREECE-ALBANIA 2014-2020” μέχρι τις 30.09.2016

Επισυνάπτεται η απόφαση παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας. Extension

Παρακάτω παρατίθενται πληροφορίες της 2ης Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων διακρατικού Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG IPA CBC “GREECE-ALBANIA 2014-2020”

 

Φορέας: Υπηρεσία Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία»

Δικαιούχοι: Εθνικοί, δημόσιοι, τοπικοί και περιφερειακοί φορείς, Ιδιωτικοί και Διεθνείς οργανισμοί

Κατάσταση: Ενεργή

Συνολικός Προϋπολογισμός (€): 13.782.817,00 €

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής: 05.09.2016

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως είναι ενεργή η 2η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων έργων στο πλαίσιο του Διακρατικού Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG IPA CBC “GREECE-ALBANIA 2014-2020”.

O συνολικός προϋπολογισμός της Πρόσκλησης ανέρχεται στα 13.782.817,00€ εκ των οποίων τα 11.715.394,00€ αποτελούν κοινοτική συνδρομή και τα 2.067.423,00€ εθνικούς πόρους των συμμετεχουσών χωρών. Η 2η Πρόσκληση αφορά δύο (2) Άξονες Προτεραιότητας του Προγράμματος:

Priority Axis 1: Promotion of the environment sustainable transport & public infrastructure

–          Specific Objective 1.1: Increase the capacity of CB infrastructure in transport, water & waste management

–          Specific Objective 1.2: Increase the effectiveness of environmental protection & sustainable use of natural resources

–          Specific Objective 1.3: Increase energy-efficiency and the use of RES

–          Specific Objective 1.4: Improve the effectiveness of risk prevention and disaster management with a focus on forest fires

Priority Axis 2: Boosting the local economy

–          Specific Objective 2.1: Preserve cultural and natural resources as a prerequisite for tourism development of the cross border area

–          Specific Objective 2.2: Improve cross-border capacity to support entrepreneurship, business survival and competitiveness

Η συνολική στρατηγική του διασυνοριακού προγράμματος συνεργασίας INTERREG IPA CBC “GREECE-ALBANIA 2014-2020” είναι η ισορροπία μεταξύ της αειφόρου περιφερειακής ανάπτυξης και της ενίσχυσης της διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ των τοπικών πληθυσμών και των περιφερειακών ιδρυμάτων, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές και εθνικές πολιτικές, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι κοινές προκλήσεις, μέσω κοινών παρεμβάσεων.

Οι προτάσεις έργων θα πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον έναν δικαιούχο από την περιοχή του προγράμματος της κάθε χώρας που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Κάθε υποψήφιος εταίρος μπορεί να συμμετέχει ως Επικεφαλής Δικαιούχος σε όχι παραπάνω από δύο (2) προτάσεις. Για τα Πανεπιστήμια και τα Ερευνητικά Κέντρα ο παραπάνω περιορισμός  εξετάζεται ανά τμήμα.

Η διάρκεια των έργων δύναται να έχουν διάρκεια το μέγιστο μέχρι 24 μήνες, ενώ o συνολικός αριθμός των δικαιούχων δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τους έξι  (6) συμπεριλαμβανομένου του Επικεφαλή δικαιούχου, ενώ το ελάχιστο δεν θα πρέπει να είναι λιγότερο από δύο (2).

Επιλέξιμες περιοχές του προγράμματος / Eligible NUTS III or equivalent regions:

 

Country

Regional Unit/Region

GREECE

Regional Unit of Grevena

Regional Unit of Kastoria

Regional Unit of Florina

Regional Unit of Arta

Regional Unit of Thesprotia

Regional Unit of Ioannina

Regional Unit of Preveza

Regional Unit of Zakynthos

Regional Unit of Kerkira

Regional Unit of Kefallinia

Regional Unit of Lefkada

ALBANIA

Region of Berat

Region of Gjirokaster

Region of Korçë

Region of Vlorë

 

Δικαιούχοι από την Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης στην Ελλάδα, θα είναι επίσης επιλέξιμοι, σύμφωνα με τον κανόνα της ευελιξίας όπως ορίζεται στο άρθρο 44 (2β) του κανονισμού (ΕΕ) No.447 / 2014.

Επισυνάπτονται:

The 2nd Call for Project Proposals here

The Application Package here

Περισσότερες Πληροφορίες:

Joint Secretariat Balkan Center, Building D, 3rd floor 10th km Thessaloniki – Thermi

570 01 Thessaloniki, Greece

Mr. George Papadopoulos

Tel: +30 2310 024075

Fax: +30 2310 024078

Email: jts_gral@mou.gr

Website: http://www.greece-albania.eu/index.php/new_programming/news/144-the-2nd-call-for-proposals-is-now-open.html

Σχετικά αρχεία

2nd_Call

Copyright © 2013 - 2018