Πρόεδρος

Καθηγητής Γιώργος Μαρνέλλος

Ο Γιώργος Μαρνέλλος Χημικός Μηχανικός του ΑΠΘ, είναι σήμερα Καθηγητής του Τμ. Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (ΠΔΜ), Πρόεδρος της Προσωρινής ΓΣ του νεοσύστατου Τμ. Μηχανικών Περιβάλλοντος και συνεργαζόμενος ερευνητής στο ΕΚΕΤΑ. Πρόσφατα ανέλαβε Αναπληρωτής Πρύτανη Οικονομικού Σχεδιασμού, Υποδομών & Ανάπτυξης και Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Μετά την αποφοίτηση του, το 1995, συνέχισε τις σπουδές του σε διδακτορικό επίπεδο στην επιστήμη της Χημικής Μηχανικής (1999), ενώ παράλληλα απέκτησε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA, 1998). Το 2004 ίδρυσε την ερευνητική ομάδα των Τεχνολογιών Εναλλακτικών & Ανανεώσιμων Καυσίμων στο ΠΔΜ, η οποία δραστηριοποιείται σε θέματα σχετικά με την “πράσινη” ενέργεια (τεχνολογίες και οικονομία του υδρογόνου, κυψέλες καυσίμου, ενεργειακή αξιοποίηση βιομάζας) και το περιβάλλον (αντιρρυπαντικές τεχνολογίες, ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων), ενώ επίσης ασχολείται με την αξιοποίηση Εθνικών & Ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων μέσω της συμμετοχής του σε μεγάλο αριθμό ανταγωνιστικών προγραμμάτων έρευνας & ανάπτυξης. Η ερευνητική του δραστηριότητα έχει δημοσιευθεί σε περισσότερα από 60 άρθρα σε διεθνή έγκριτα επιστημονικά περιοδικά καθώς και σε πλέον των 100 άρθρων σε πρακτικά διεθνών & εθνικών επιστημονικών συνεδρίων (άνω των 750 ετεροαναφορών). Το 2010 του απονεμήθηκε η ερευνητική υποτροφία του ιδρύματος Fulbright για σύναψη συνεργασίας με το Μassachussets Ιnstitute of Τechnology (ΜΙΤ), σε θέματα ανάπτυξης μικρό-κυψελών καυσίμου (micro-SOFCs). Επίσης το 2015 του απονεμήθηκε από την ΜΟΔΙΠ του ΠΔΜ βραβείο καινοτόμου έρευνας για το επιστημονικό του έργο. Ως επιστήμονας που ασχολείται με τις τεχνολογίες υδρογόνου, είναι σήμερα Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της Ελληνικής Εταιρείας Υδρογόνου (ΕΛΕΤΥ) και μέλος της Ελληνικής Πλατφόρμας Υδρογόνου ενώ έχει συμμετάσχει σε οργανωτικές και επιστημονικές επιτροπές συνεδρίων και ημερίδων που σχετίζονται με ενεργειακά και περιβαλλοντικά θέματα.

Copyright © 2013 - 2018