Μέλη Επιτροπής Ερευνών

Τακτικά μέλη

Πρόεδρος Καθηγ. Γεώργιος Μαρνέλλος, Αναπληρωτής Πρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού, Υποδομών και Ανάπτυξης

Αντιπρόεδρος Καθηγ. Σοφία Ηλιάδου-Ταχου

Αναπλ. Καθηγητής Μπράτιτσης Θαρρενός

Αναπλ. Καθηγητής Ευστάθιος Κωνσταντινίδης

Αναπλ. Καθηγήτρια Λούτα Μαλαματή

Επικ. Καθηγητής Κατρίτσης Ιωάννης (χωρίς δικαίωμα ψήφου)

Αναπλ. Καθηγητής Γεώργιος Σκόδρας (χωρίς δικαίωμα ψήφου)

Αναπληρωματικά Μέλη

Καθηγητής Ακριτόπουλος Αλέξανδρος

Αναπλ Καθηγήτρια Πηνελόπη Παπαδοπούλου

Λέκτορας Ραφαέλλα Ελένη-Σωτηροπούλου

Επικ. Καθηγητής Σαρηγιαννίδης Παναγιώτης

Επικ. Καθηγήτρια Αυγητίδου Αγγελική (χωρίς δικαίωμα ψήφου)

Αναπλ. Καθηγ. Κοντογιάννη Αρετή (χωρίς δικαίωμα ψήφου)

Copyright © 2013 - 2018