Προσωπικό

Βέζου Ελένη

 • Διαχείριση Έργων
 • Τηλέφωνο: 2461056220
 • Εσωτερικό: 6220
 • E-mail: evezou@uowm.gr

Μέλλιου Βασιλική

 • Λογιστήριο – Ταμείο
 • Τηλέφωνο: 2461056450
 • Εσωτερικό: 6450
 • E-mail: vmelliou@uowm.gr

Αποστολίδου Ελισάβετ

 • Λογιστήριο – Ταμείο
 • Τηλέφωνο: 2461056420
 • Εσωτερικό: 6420
 • E-mail: eapostolidou@uowm.gr

Copyright © 2013 - 2018